SALAMANDRA HBTjänsterUppdragsgivareVi som arbetarKontaktLänkar
 
Tjänster

Vi

• projektleder utgivning i olika medier
• redigerar texter och tar fram bildmaterial
• korrekturläser och språkgranskar
• monterar och bryter om för tryck
• lägger in material i webbpubliceringsverktyg

• översätter från engelska

• skriver facktexter för olika medier
• gör research, sammanställer material och faktagranskar
• utformar arbetsmaterial och presentationsmaterial

• utvecklar koncept
• författar läromedel

• faciliterar kreativa workshoppar.